Castles, chateaux and manors

Pálffyovský kaštieľ v Malackách

Pálffyovský kaštieľ v Malackách je kultúrno-historická pamiatka celoslovenského významu zaevidovaná v súpise pamiatok nachádzajúca sa v okresnom meste Malacky na západnom Slovensku. Kaštieľ má bohatú históriu. Počas svojej existencie bol sídlom urodzeného rodu, františkánskym internátom, vojenskými kasárňami i nemocnicou. Od roku 2007 patrí kaštieľ mestu, ktoré sa podieľa na jeho rekonštrukcii a sprístupňuje ho návštevníkom.

 

Plavecký hrad

Plavecký hrad je zrúcanina hradu, ktorá sa nachádza nad obcou Plavecké Podhradie na kopci Pohanská na západnom úpätí Malých Karpát. Pri severnom úbočí sa nachádza vchod do Plaveckej jaskyne. Hrad vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť medzi rokmi 1256 až 1273. Od roku 1398 bol majetkom Stibora zo Stiboríc. Do 16. storočia ho vlastnili grófi zo Svätého Jura a Pezinka, potom Seréďovci, 1553 – 1575 Fuggerovci, po nich Balašovci. Od 1641 nepretržite až do 20. storočia boli vlastníkmi Pálfiovci. V druhej polovici 16. storočia hrad prestavali na renesančnú pevnosť s dolnými nádvoriami. Postupne ho znovu opevňovali a udržiavali aj v priebehu 17. storočia, keď ho doplnili o nové delové bašty. V roku 1706 ho poškodilo cisárske vojsko, ktoré ho dobylo od povstalcov. Odvtedy ho už neobnovili. Sídlo panstva prešlo v polovici 17. storočia do Malaciek. Pri severnom úbočí sa nachádza vchod do Plaveckej jaskyne. Susedný vrch Pohanská je bývalým keltským hradiskom.

Prístup:
Autom do Plaveckého Podhradia (parkovanie lúka pod hradom, výstup cca 30 min.).
Vlakom (pešo zo žel.stanice po modrej asi 1 hod).

Lokalita: Okres Malacky (Bratislavský kraj)
GPS: 48,494103 17,268989

 

Kuchynský hrad

Na výbežku nevysokého malokarpatského kopca Bučková neďaleko obce Kuchyňa možno nájsť zvyšky málo známeho Kuchynského hradu. Aktuálne výskumy hovoria o dobe vzniku v 13.storočí a zánik v 16.storočí. Stále sú tu viditeľné pozostatky po dvoch murovaných vežiach, masívnej priekope, valoch a predhradiach.

Lokalita: Okres Malacky (Bratislavský kraj)
GPS: 48,42134 17,19698
 

Pajštún

Pajštún je zrúcanina hradu na západnom Slovensku pri obci Borinka. Pajštúnsky hrad patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých Karpatoch preberali od 13. storočia funkciu ochrany severozápadných hraníc uhorského štátu. Začiatky kráľovského hradu siahajú do 2. polovice 13. storočia. Doložený je v r. 1273. Najstarší majitelia mali spoločné panstvo so Stupavou, kam sa neskôr aj vrátili. Od 14. storočia patril grófom zo Svätého Jura a Pezinka nepretržite až do r. 1526, keď rod vymrel a majetky sa dostali do rúk Serédyovcov a neskôr Salmovcov. V r. 1592 až 1867 patril Pálfiovcom, neskôr Károliovcom. Hrad vyhorel v polovici 18. storočia, čiastočne ho opravili a naďalej používali. Od roku 1809, keď ho demolovali napoleonské vojská, leží v ruinách.

Lokalita: Okres Malacky (Bratislavský kraj)
GPS: 48,275462 17,083249

 

Dračí hrádok

Neveľká zrúcanina Dračieho hrádku zámok sa nachádza v lesoch vrchu Úboč nad dolinou Stupavského potoka. Hrádok bol postavený v 13. storočí. Hrádok zanikol v 15. storočí. V súčasnej dobe predstavujú jeho zvyšky vyhľadávanú turistickú atrakciu. Pri zrúcanine sa nachádza informačná tabuľa, drevený stôl, lavice a ohnisko. Východiskom túr k Dračiemu hrádku je zväčša obec Borinka.

Lokalita: Okres Malacky (Bratislavský kraj)
GPS: 48,255148 17,111151

 

Stupavský kaštieľ

K významným Stupavským pamiatkam patrí barokový kaštieľ stojaci na okraji parku v historickom centre mesta. Na jeho mieste pôvodne stál vodný hrad, ktorý bol v roku 1280 strediskom pajštúnskeho panstva. Patril medzi kráľovské hrady, neskôr však menil majiteľov. Od roku 1441 do roku 1519 bol majetkom svätojurských grófov. V roku 1519 prešiel do vlastníctva rodu Szerédyovcov a v roku 1553 ho získali grófi zo Salmu a Neuburgu. V roku 1592 sa majiteľom panstva stal gróf Mikuláš Pálffy. Hrad zostal majetkom tohto významného rodu nasledujúcich 275 rokov. V polovici 17. storočia pôvodný vodný hrad Pálffyovci prestavali na rannobarokový opevnený kaštieľ. V 18. storočí sa uskutočnili opravy a dostavby kaštieľa – vzniklo čestné nádvorie a kaplnka. Od roku 1867 do roku 1945 bol majetkom Károlyiovcov, ktorí objekt prestavali. Založili tu aj prírodný park (1867). Pôvodne ho budovali v anglickej koncepcii. Rastú tu vzácne dreviny. V areáli parku bol v minulosti grófsky pivovar, mlyn a niekoľko rybníkov. Stupavský park je vhodný na nenáročné prechádzky a aktívny šport. Vychádzajú z neho turistické trasy a chodníky do Malých Karpát a k zrúcanine hradu Pajštún. Dnes sa využíva ako zariadenie sociálnych služieb a patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Kaštieľ nie je sprístupnený verejnosti. Park je voľne prístupný

Lokalita: Okres Malacky (Bratislavský kraj)
GPS: 48,274125 17,032841
Adresa: Hlavná 380/13, Stupava, 900 31

 

Kaštieľ v Plaveckom Podhradí

Kaštieľ v Plaveckom Podhradí patril od roku 1634 rodine Pálfiovcov. Dal ho postaviť Mikuláš Pálfi. Kaštieľ oddeľoval od obce potok, ktorý stál na ohybe prístupovej cesty. K objektu sa tiahla lipová aleja. Koncom 17. storočia bola v kaštieli postavená kaplnka. Vo forme nárožného kvádrovania bola fasáde daná nepravá sgrafitová výzdoba. Interiér kaštieľa bol barokovo upravený, v 1. pol.18. storočia. Taktiež prišlo aj k utilitárnym stavebným úpravám. Zmeny v 19. storočí nastali iba pristavením sýpky, v severnom krídle. Od roku 1974 slúži ako štátny archív ministerstva vnútra. Pre tieto potreby sa kaštieľ obnovil. Park patriaci k objektu zanikol, v dôsledku urbanizácie.

Kaštieľ nie je sprístupnený verejnosti.

Lokalita:
Okres Malacky (Bratislavský kraj)
GPS: 48,483152 17,25878
Adresa: Plavecké Podhradie, 906 36