Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky

Turisticko-informačná kancelária Malacky

 

Turisticko-informačná kancelária svojim klientom poskytuje služby cestovného ruchu od 29. 6. 2006. V spolupráci s inými strediskami Mestského centra kultúry, TIK zabezpečuje sprievodcovské služby a propagáciu kultúrnych podujatí v meste a okolí. Pracujeme na propagácii Mesta Malacky a Dolného Záhoria ako príťažlivých destináciách cestovného ruchu. Špecializuje sa na predaj publikácií a propagačných materiálov o meste Malacky, máp, pohľadníc a darčekových predmetov.

Projekt Turisticko-informačnej kancelárie bol spolufinancovaný európskou úniou zo štrukturálneho fondu ERDF. Začiatok prác 22. 3. 2006, jeho dokončenie 29. 6. 2006.

Turisticko-informačná kancelária je od 30. 1. 2007 oficiálnym členom Slovenskej asociácie informačných kancelárií (AICES) so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Od 1. 1. 2016 je Turisticko-informačná kancelária súčasťou príspevkovej organizácie mesta - Mestského centra kultúry Malacky.

 

Otváracie hodiny

Pondelok: 8.00 -  16.00 h
Utorok: 8.00 - 16.00 h

Streda:  8.00 - 16.00 h

Štvrtok: 8.00 -  16.00 h

Piatok: 8.00 - 16.00 h

prestávka: 12.00 - 13.00 h

Máj - September 2023:

Sobota:  13.00 - 17.00 h (kaštieľ)
Nedeľa: 13.00 - 17.00 h (kaštieľ)
Adresa: Zámocká 18

Zatvorené:  20. 9. 2023 od 10.00 - 13.00 h

Kontakt

Turisticko-informačná kancelária
Adresa:
Záhorácka 1919,
901 01 Malacky, SR

Tel. TIK:  +421 911 922 055  

Tel. kaštieľ: +421 34 772 23 87
E-mail: info@tikmalacky.sk