Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky

Turisticko-informačná kancelária Malacky

 

Turisticko-informačná kancelária svojim klientom poskytuje služby cestovného ruchu od 29. 6. 2006. V spolupráci s inými strediskami Mestského centra kultúry, TIK zabezpečuje sprievodcovské služby a propagáciu kultúrnych podujatí v meste a okolí. Pracujeme na propagácii Mesta Malacky a Dolného Záhoria ako príťažlivých destináciách cestovného ruchu. Špecializuje sa na predaj publikácií a propagačných materiálov o meste Malacky, máp, pohľadníc a darčekových predmetov.

Projekt Turisticko-informačnej kancelárie bol spolufinancovaný európskou úniou zo štrukturálneho fondu ERDF. Začiatok prác 22. 3. 2006, jeho dokončenie 29. 6. 2006.

Turisticko-informačná kancelária je od 30. 1. 2007 oficiálnym členom Slovenskej asociácie informačných kancelárií (AICES) so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Od 1. 1. 2016 je Turisticko-informačná kancelária súčasťou príspevkovej organizácie mesta - Mestského centra kultúry Malacky.

 

Otváracie hodiny

Pondelok: zatvorené
Utorok: 9.00 - 12.00 h; 13.00 - 16.00 h
Streda: 13.00 - 18.00 h
Štvrtok: 9.00 - 12.00 h; 13.00 - 16.00 h
Piatok: 9.00 - 12.00 h; 13.00 - 16.00 h
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené


Kontakt

Turisticko-informačná kancelária
Adresa:
Záhorácka 1919,
901 01 Malacky, SR

Tel. TIK: +421 34 772 20 55
Tel. kaštieľ: +421 34 772 23 87
E-mail: info@tikmalacky.sk