Jewish monuments

Synagóga v Malackách

 

Synagóga a židovský cintorín v Stupave

Prvé písomné o prítomnosti Židov v Stupave pochádzajú až z obdobia prvej polovice 17. storočia. Súčasťou židovskej komunity bola modlitebňa v prenajatom panskom dome a cintorín. Najstaršie datované náhrobníky pochádzajú z 80. rokov 17. storočia. Doba vzniku založenia spolku pre opateru chorých a pochovávanie zosnulých, Chevra Kadiša, sa dokonca datuje o polstoročie skôr, od roku 1640. V dnešnej dobe pripomína bohaté dejiny miestnej židovskej komunity už len jeden z najstarších, zachovaných cintorínov na Slovensku, značne prestavaná budova niekdajšieho rabinátu a synagógy. Táto bola postavená v roku 1803. Baroková synagóga je jednou z dvoch zachovaných synagóg deväťklembového typu na Slovensku. Hlavnej modlitebni dominujú štyri stĺpy, ktoré podopierajú strop a ohraničujú miesto centrálne umiestnenej bimy. Obdobie 2. svetovej vojny a najmä nasledujúce roky, stáli v znamení postupnej devastácie budovy, keď synagóga slúžila ako sklad. V roku 2006 sa však zásluhou neziskovej organizácie Jewrope a najmä vďaka osobnej iniciatíve a nasadeniu jej štatutára Tomáša Sterna, podarilo započať s komplexnou rekonštrukciou synagógy. Jej hlavná etapa bola ukočená v roku 2008, pri príležitosti 205. výročia postavenia synagógy.

V priestoroch synagógy sa vďaka rozsiahlej, stále však ešte neukončenej obnove, niekoľko rokov konajú početné kultúrne a společenské podujatia, výstavy a koncerty. V najbližších mesiacoch by mala byť otvorená aj stála výstava dejín Židovskej komunity v Stupave.


Otváracie hodiny: Len v čase podujatí
Kontakt:
JEWROPE, N.O.
Poštová adresa: Einsteinova 7, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba: MUDr. Tomáš Stern


Telefón: +421 905 600 873
E-mail: jewrope@jewrope.sk
http://www.synagogastupava.sk/uvod/

Synagóga: Hlavná, 900 31 Stupava
Cintorín: Pri Borníku 1693, 900 31 Stupava
 

Synagóga v Rohožníku

Prvá zmienka o židovskom obyvateľstve v obci Rohožník je z roku 1720. V 19. storočí su tu židovská obec postavila drobnú stavbu – synagógu. Patrí k najstarším príkladom rurálnej synagogálnej architektúry na Slovensku. Stojí na námestí v strede obce. Na synagóge je valbová strecha a polkruhové okná. Ide o klasickú štvorcovú stavbu, ktorá stojí na obdĺžnikovom pôdoryse. Do ulice je obrátená východnou stranou s rizalitom, za ktorým bol umiestnený svätostánok. V minulosti sa táto stavba využívala ako sklad, no pred časom ju obnovili na kultúrne účely. V rokoch 2004 až 2005 bola synagóga v Rohožníku opravená s prispením obce a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a po rekonštrukcii bola na fasáde budovy odhalená pamätná tabuľa židovským obetiam holokaustu.

Otváracie hodiny: podľa aktuálnej výstavy či podujatia
Vstupné: podľa aktuálnej výstavy či podujatia
Kontakt:
Obecný úrad Rohožník
+421 34 65 88 101
www.rohoznik.sk