Užitočné info

Gastronómia

Väčšina reštaurácií ponúka európsku kontinentálnu kuchyňu, národné a zahraničné špeciality. Viaceré reštaurácie ponúkajú tzv. denné menu, ktoré je k dispozícii ihneď a máva spravidla lepšiu cenu. V centre mesta je viacero kaviarní, v letných mesiacoch i s letnými terasami.

Ubytovanie

Priamo v Malackách si môže návštevník vybrať z viacerých ubytovacích zariadení z rôznym štandardom – od štvorhviezdičkového hotela po turistickú ubytovňu.

Doprava

Mesto Malacky má jedinečnú polohu na križovatke najvýznamnejších európskych systémov – železnica, diaľnica, letisko (BA), prístav (BA). Cestná štruktúra je výhodne prepojená na medzinárodnú. Priamo Malackami prechádza diaľnica z Bratislavy do Českej republiky smerom na Prahu. Autobusová a železničná stanica sa nachádzajú vedľa seba, od centra sú vzdialené 5 minút. Cestovné lístky si možno zakúpiť na železničnej či autobusovej stanici, prípadne vo vlaku alebo autobuse.

Malacky sú napojené na cestnú sieť cestami I. až III. triedy prechádzajúcimi jej územím. Prieťahom mesta v smere sever - juh prechádza cesta I/2, ktorá je súbežná s diaľnicou D2. V súčasnosti zabezpečuje prepravné vzťahy v cestnej doprave najmä v priestore medzi diaľničnými križovatkami Lozorno, Malacky a Kúty.

V záujmovom území mesta je ešte cesta III/50314 Kostolište – Gajary – štátna hranica s Rakúskom, ktorá sa končí práve na hranici, bez pokračovania na rakúsku stranu do jeho cestnej siete. Obdobná situácia je v Záhorskej Vsi, kde však prepojenie cesty II/503 s rakúskou cestnou sieťou zabezpečuje kompa. Vytvorené je pevné premostenie Moravy v priestore Moravského Svätého Jána. Devínsku Novú Ves a rakúsku obec Schlosshof spája cyklomost, ktorý vedie v trase historického mostu z čias Márie Terézie a slúži pre dopravu cyklistov, peších turistov a v nevyhnutných prípadoch vozidlám záchranných zložiek.

Cez mesto prechádza priamo dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať 110 Praha – Bratislava, ktorá je zaradená do V. transeurópskeho dopravného koridoru s predpokladanou návrhovou rýchlosťou 140 – 160 km/hod. Železničná stanica v Malackách je stanicou III. triedy. Trať sa tu rozvetvuje do 10 koľají, z ktorých 2 slúžia nákladnej doprave na nakládku a vykládku.
Vzdialenosť Malaciek od veľkých miest a medzinárodných letísk a prístavov:
 • Bratislava: 38 km
 • Viedeň (cez Záhorskú Ves/Angern): 63,5 km
 • Györ: 132 km
 • Bratislava - letisko: 50 km
 • Viedeň - letisko Schwechat (cez Bratislavu): 96 km
 • Brno: 98 km
 • Bratislava - prístav na Dunaji: 44 km

Zmenárne

Zmenárenské služby zabezpečujú komerčné banky v meste. Platbu kartou ešte nie je možné uskutočňovať všade, je lepšie nosiť so sebou malú hotovosť.

Telefón

Kód Slovenskej republiky: +421 + predvoľba mesta Malacky 34 + telefónne číslo

 • Smerové číslo Malaciek pri volaní zo SR: 034
 • Smerové číslo do Malaciek zo zahraničia: +421 34
 • Informácie o telefónnych číslach: 11 88 0
 • SOS tiesňové volanie: 112
 • Polícia: 112 alebo 158
 • Mestská: polícia 112 alebo 159 alebo 034 772 38 33
 • Rýchla zdravotná pomoc: 112 alebo 155
 • Hasičský zbor: 112 alebo 150 alebo 034 796 91 20
 • Nemocnica: 034 28 29 111 alebo 034 28 29 124
 • Nepretržitá havarijná a núdzová služba pre motoristov: 18 123 alebo 18 154
 • Mestský úrad: +421 34 796 61 00
 • Turisticko-informačná kancelária: +421 34 772 20 55

Štátne sviatky

Počas štátnych sviatkov bývajú viaceré inštitúcie, obchody, pamiatky, reštaurácie ai. zatvorené. Tak isto býva zmena grafikonu verejnej dopravy.

 • 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky
 • 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
 • apríl - Veľký piatok
 • apríl - Veľkonočný pondelok
 • 1. máj - Sviatok práce
 • 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
 • 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
 • 29. august - Výročie Slovenského národného povstania
 • 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 15. september - Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november - Sviatok všetkých svätých
 • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu
 • 24. december - Štedrý deň
 • 25. december - Prvý sviatok vianočný
 • 26. december - Druhý sviatok vianočný

Bezplatná WIFI