Sprievodcovské služby

Neváhajte a navštívte naše unikátne pamiatky doplnené bohatým výkladom našich sprievodcov. Využite našu ponuku a poďte spolu s nami spoznať históriu mesta v jeho súčasnej podobe. Je možné navštíviť jednotlivé vybrané pamiatky alebo si môžete vybrať z vopred pripravených okruhov.

sezonny_sprievodca_TIK.pdf

Okruhy a cenník služieb:

Historické potulky Malackami  - 3,5 - 4 h

 • Múzeum Michala Tillnera 30 min
 • Starý cintorín 30 min
 • Františkánsky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 30 min
 • Krypty 30 min
 • Synagóga 30 min
 • kaštieľ/Zámocký park 60 min

Prehliadka v slovenskom jazyku: 8 – 20 osôb................................................................................. 15,00 EUR / osoba
Zľavnené vstupné ....................................................................................................................................... 10,00 EUR / osoba

*pre skupinu nad 20 osôb je potrebný druhý sprievodca

Prehliadka pre deti do 6 rokov v sprievode rodiča ............................ zdarma

Zľavnené vstupné platí pre žiakov ZŠ, pre študentov stredných a vysokých škôl denného štúdia, seniori, osoby s ŤZP.

 

Veľký okruh pamiatkami mesta - 2,5 - 3 h

 • Františkánsky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 30 min
 • Krypty 30 min
 • Synagóga 30 min
 • Múzeum Michala Tillnera (30 min), Starý cintorín (30 min) alebo kaštieľ/Zámocký park 60 min

Prehliadka v slovenskom jazyku v skupine 5 – 20 osôb:

 • plné vstupné - 10,00 EUR / osoba
 • zľavnené vstupné - 7,00 EUR/osoba

*pre skupinu nad 20 osôb je potrebný druhý sprievodca


Prehliadka pre deti do 6 rokov v sprievode rodiča zdarma.
Zľavnené vstupné platí  pre žiakov ZŠ, študentov stredných a vysokých škôl denného štúdia, seniorov a osoby s ŤZP.

Sakrálny okruh – 1,5 h
 • Františkánsky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 30 min
 • Krypty 30 min
 • Synagóga 30 min
Prehliadka v slovenskom jazyku, 8 – 20 osôb:

 • plné vstupné - 6,00 EUR / osoba
 • zľavnené vstupné - 4,00 EUR/osoba

*pre skupinu nad 20 osôb je potrebný druhý sprievodca


Prehliadka pre deti do 6 rokov v sprievode rodiča zdarma.
Zľavnené vstupné platí pre žiakov ZŠ, študentov stredných a vysokých škôl denného štúdia, seniorov a osoby s ŤZP.

 
Historický okruh – 1,5 - 2 h
 • "Dolní konec" 30 min
 • Starý cintorín 30 min
 • Záhorácka ulica 30 min
 • Múzeum Michala Tillnera 30 min
Prehliadka v slovenskom jazyku, 8 – 20 osôb:

 • plné vstupné - 6,00 EUR / osoba
 • zľavnené vstupné - 4,00 EUR/osoba

*pre skupinu nad 20 osôb je potrebný druhý sprievodca


Prehliadka pre deti do 6 rokov v sprievode rodiča zdarma.
Zľavnené vstupné platí pre žiakov ZŠ, študentov stredných a vysokých škôl denného štúdia, seniorov a osoby s ŤZP.


Individuálny výber kombinácie pamiatok je možný po dohode so sprievodcom. Cena sa vypočíta podľa počtu navštívených pamiatok.
 

Jednotlivé vstupy do pamiatok

Múzeum Michala Tillnera

 • dospelí 3,00 €/ 1 osoba
 • deti nad 6 rokov, študenti 2,00 €/1 osoba


Krypty

 • dospelí 3,00 €/ 1 osoba
 • deti nad 6 rokov, študenti 2,00 €/1 osoba


Kaštieľ

dospelí 4,00 €/ 1 osoba
deti nad 6 rokov, študenti 3,00 €/1 osoba
prehliadka parku so sprievodcom 2,00 €/1 osoba
Mimo sezónu cez víkendové dni je minimálne skupinové vstupné 20,00 €

Hodinová sadzba za sprievodcu (synagóga, Starý cintorín, zámocký park, ulice mesta a iné pamätihodnosti mesta Malacky) 2,00 €/osoba

Podmienky poskytnutia prehliadky mesta Malacky

 • Na prehliadku mesta Malacky je potrebné objednať sa minimálne tri dni vopred.
 • Jednotlivé prehliadky sú limitované minimálnym počtom osôb. V prípade individuálnej prehliadky, je potrebné uhradiť plnú sumu za skupinu.
 • Objednávky vybavujeme telefonicky, e-mailom alebo osobne v Turisticko-informačnej kancelárii mesta Malacky (TIK Malacky).
 • Platba v hotovosti.
 • Pri vstupe do pamiatok sa je potrebné riadiť jednotlivými prevádzkovými poriadkami objektov, na ktoré budú návštevníci upozornení sprievodcom.
 • Prehliadku mesta je možné absolvovať s kočíkmi a domácimi zvieratami, avšak do pamiatok môžu vstupovať len osoby (kočíky a zvieratá musia ostať vonku).
 • V prípade prehliadky s vlastným tlmočením, treba brať do úvahy fakt, že sa trvanie prehliadky nepredlžuje z dôvodu tlmočenia výkladu sprievodcu. Výklad sprievodcu sa upravuje.
 • Povinnosťou objednávateľa je dostaviť sa na dohodnuté miesto začiatku prehliadky v stanovenom čase. Pri oneskorenom nástupe na prehliadku sa jej dĺžka pomerne skracuje.
 • TIK Malacky si vyhradzuje právo neuskutočniť prehliadku v dôsledku mimoriadnych alebo nepredvídateľných okolností.
Bližšie informácie:
Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, tel.: + 421 34 772 20 55, e-mail: info@tikmalacky.sk .
MCK-Múzeum Michala Tillnera, Záhorácka 1919, 90101 Malacky, tel.:034 772 21 10, muzeum@mckmalacky.sk.