Prírodné atraktivity

Chránené územia v oblasti Malaciek

Národné prírodné rezervácie
 • Abrod (Veľké Leváre, Závod, CHKO Záhorie)
 • Červený rybník (Lakšárska Nová Ves, Borský Jur, CHKO Záhorie)
 • Dolný les (Vysoká pri Morave, CHKO Záhorie)
 • Horný les (Vysoká pri Morave, CHKO Záhorie)
 • Kršlenica (Plavecký Mikuláš, CHKO Malé Karpaty)
 • Pohanská (Plavecké Podhradie, CHKO Malé Karpaty)
 • Roštún (Plavecké Podhradie, CHKO Malé Karpaty)
 • Zelienka (CHKO Záhorie)

Prírodné rezervácie
 • Bezedné (Plavecký Štvrtok)
 • Bogdalický vŕšok (Suchohrad, CHKO Záhorie)
 • Kamenec (Plavecký Peter, CHKO Malé Karpaty)
 • Nové Pole (Plavecký Mikuláš)
 • Pod Pajštúnom (Borinka, Stupava, CHKO Malé Karpaty)
 • Šmolzie (Suchohrad, CHKO Záhorie)
 • Vysoká (Rohožník, Kuchyňa, CHKO Malé Karpaty)

Chránený areál
 • Bukovina (Plavecký Mikuláš, CHKO Malé Karpaty)
 • Starý rybník (Malé Leváre)