Kostoly a sakrálne pamiatky

Stupava

V mesta je rímskokatolícky farský kostol sv. Štefana, uhorského kráľa z rokov 1763 – 67, baroková kaplnka Krista Trpiteľa s kalváriou (1709 – 1713/14), kaštieľska kaplnka sv. Jána Krstiteľa (1754) a kaplnky Svätého kríža/Korgerova kaplnka (pôvodne baroková, v roku 1890 prestavaná v neoklasicistickom štýle), sv. Vendelína (kon. 19. stor.) a sv. Barbory z roku 1708. V mestskej časti Mást je rímskokatolícky filiálny kostol sv. Šebastiána z roku 1701, kaplnka sv. Urbana z roku 1705 a kaplnka Panny Márie Lurdskej z roku 1938.


Borinka

V obci je rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1864 a kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1750.


Gajary

V obci je barokový rímskokatolícky Kostol Zvestovania Pána z roku 1680 a kaplnky Božského Srdca Ježišovho, Svätej rodiny, Panny Márie Lurdskej – všetky z roku 1690, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie z roku 1856 a sv. Anny z roku 1690.


Jablonové

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1679.


Jakubov

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba zo 17. storočia.


Kostolište

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Martina.


Kuchyňa

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša z roku 1701 a kaplnky sv. Anny, Panny Márie a sv. Rocha postavené pred rokom 1700.


Láb

V obci je rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých z roku 1665 a kaplnka sv. Vendelína z roku 1755.


Lozorno

V strede dediny sa týči kostol sv. Kataríny, panny a mučeníčky z Alexandrie, ktorý pochádza z roku 1629. Ďalšími starobylými pamiatkami sú prícestné sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána.


Malé Leváre

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol zasvätený Panne Márii Nanebovzatej z roku 1654. Pôvodne renesančný kostol bol v 1. pol. 18. stor. barokovo prestavaný a v roku 1901 rozšírený o novú priečnu loď a nové presbytérium. V parku pri kostole sa nachádza lurdská jaskyňa. Ďalšími sakrálnymi pamiatkami v chotári obce sú baroková kaplnka ku cti Panny Márie, pieskovcové sochy sv. Vendelína, sv. Floriána, sv. Antona a prícestné kríže. Zachovala sa aj božia muka.


Marianka

V obci je rímskokatolícka bazilika Narodenia Panny Márie z roku 1377 a kaplnky sv. Anny z roku 1691, Panny Márie z roku 1721, Svätej studne z roku 1696, sv. Floriána z roku 1700 a Kalvária z roku 1936.


Pernek

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Svätého Ducha z roku 1672.


Plavecké Podhradie

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Barbory z roku 1797.


Plavecký Mikuláš

V obci sa nachádza rímskokatolícky barokový kostol sv. Mikuláša, postavený v roku 1745 na mieste staršieho kostola sv. Floriána z roku 1718.


Plavecký Štvrtok

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej zo 14. storočia a kaplnka sv. Rozálie z 18. storočia.


Rohožník

Rímskokatolícky kostol z roku 1858 – 59. Je postavený v novorománskom slohu.15. augusta 1860 bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Kaplnky sv. Rozálie, sv. Urbana zo 17. storočia.Sochy - Socha sv. Jána Nepomuckého, Socha sv. Vendelína, Socha Pána Ježiša (prevažne 17. storočie - 18. storočie), Socha sv. Floriána – 1897.


Sološnica

V obci je rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých z roku 1699.


Studienka

Kostol svätého Štefana, rímskokatolícky barokový kostol so zvonicou a ochranným múrom, je najstaršou kultúrno-historickou pamiatkou v obci. Základný kameň stavby bol položený dňa 13. augusta 1668 po predchádzajúcom súhlase Juraja Szelepcsényiho, ostrihomského arcibiskupa, a jeho vikára Jána Gubasóczyho. Kostol stavaný z kameňa a tehál bol dokončený v roku 1673, vysvätený však až v roku 1678. Interiéru kostola dominuje pestro vyrezávaný hlavný oltár s obrazom svätého Štefana a nad ním obraz Nanebovzatia Panny Márie od malackého maliara Františka Malovaného. Po bokoch pútajú pozornosť dva bočné oltáre – oltár Božského srdca a oltár Panny Márie Lurdskej.
Kaplnka svätého Františka Xaverského - Kaplnka nachádzajúca sa na juhozápadnom cípe kostolného ochranného múru bola postavená v roku 1705 z iniciatívy farára Andreja Čermáka.
Kaplnka Matky Božej Sedembolestnej - Kaplnka nachádzajúca sa na severozápadnom cípe kostolného ochranného múru bola postavená v roku 1705 z iniciatívy farára Andreja Čermáka.
Kaplnka umučenia - Kaplnka umučenia, nachádzajúca sa na bývalej Sološnickej ceste neďaleko oblasti Na Kerchove, bola postavená v roku 1717 miestnym mlynárom Andrejom Chválom. Pôvodná stavba bola drevená, po rekonštrukciách v rokoch 1913, 1958 a 1990 má však už murovaný charakter.


Suchohrad

V obci je rímskokatolícky kostol Krista Kráľa z roku 1935.


Veľké Leváre

Pozoruhodnosťami obce je kostol Mena Panny Márie z roku 1723 (po šaštínskej bazilike je to najväčší dvojvežový kostol na Záhorí). Je tu tiež habánska kaplnka z 18. storočia zasvätená Návšteve Panny Márie.


Vysoká pri Morave

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Andreja z roku 1669 a kaplnky sv. Rocha a Vendelína z 19. storočia a sv. Jána Nepomuckého tiež z 19. storočia.


Záhorská Ves

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela z roku 1940 a kaplnky sv. Rocha z roku 1900 a Svätej rodiny z roku 1896.


Závod

Gotický kostol Navštívenia Panny Márie, tzv. starý kostol stojí na cintoríne. Postavený v roku 1339 a zrenovovaný v roku 1777. Vďaka zachovalosti pôvodného stredovekého stavu sa kostol zaraďuje k cenným a hodnotným dokladom stredovekého sakrálneho staviteľstva u nás. Kedysi však bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Po vybudovaní nového kostola začal slúžiť, a dodnes slúži ako pohrebná kaplnka. Novogotický kostol sv. Michala archanjela je z roku 1899. Vybudovaný je v strede dediny, dovtedy na tomto mieste bolo jazero.
K jeho vybudovaniu viedla hlavne nedostatočná veľkosť starého, ale aj zákaz pochovávania okolo kostolov. Interiér kostola nadobudol súčasnú podobu roku 1921, kedy bol vymaľovaný.
Iné pamiatky sú barokové sochy svätých a kaplnka svätého Vendelína.

Zohor

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Margity z roku 1898 a kaplnky sv. Rozálie z roku 1832, sv. Jána Nepomuckého z roku 1910 a sv. Izidora z roku 1944. V malom parku pred kostolom sa nachádza socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1817.