Tipy na výlety

Krajina, ktorá mesto obklopuje, je plná hustých lesov, rozľahlých polí a lúk, chránených oblastí, jazier a rybníkov, starých zrúcanín a kaštieľov, kostolov, kaplniek a mnohých iných zaujímavostí. Ak sa mesto Malacky stane cieľovým miestom vášho pobytu, alebo sa tu zastavíte iba na pár dní po ceste do vzdialenejších turistických centier, po prehliadke architektonických a historických objektov v meste vás pozývame na krátke prechádzky do blízkeho okolia.

Okolie Malaciek je stvorené na menej i viac náročné prechádzky prírodou. Dolné Záhorie ako súčasť slovensko-rakúskeho Pomoravia je jedným z najzachovalejších nížinných území v strednej Európe. Povodie Dyje, Moravy a následne sútok Moravy a Dunaja zahŕňa v sebe prirodzený ráz lužnej krajiny tak, ako ju poznali naši predkovia. Jedinečnosť územia dokresľuje geologické podložie tvorené najmä pieskovými sedimentmi, ktorých rozloha i umiestnenie je unikátom v rámci Európy.

Môžete sa vybrať k neďalekým rybníkom a odtiaľ k hraničnej rieke Morave, alebo zájsť do okolitých obcí (Pernek, Kuchyňa Rohožník, Sološnica), kde začína a končí niekoľko turistických okruhov Malých Karpát.
 

Mestá a kultúrne pamiatky

 • Malacký kaštieľ
 • Múzeum Michala Tillnera
 • Synagóga v Malackách
 • Františkánsky kostol a kláštor (Kaplnka sv. Schodov, Krypty)
 • Zámocký park v Stupave
 • Synagóga v Stupave
 • Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave
 • Záhradná galéria AM Plavecký Štvrtok
 • Habánsky dvor vo Veľkých Levároch
 • Marianka – pútnické miesto
 • Pajštún
 • Dračí hrádok
 • Kuchynský hrad
 • Plavecký hrad
 

Výlety do prírody

Chránené územia v oblasti Malaciek
Národné prírodné rezervácie
 • Abrod (Veľké Leváre, Závod, CHKO Záhorie)
 • Červený rybník (Lakšárska Nová Ves, Borský Jur, CHKO Záhorie)
 • Dolný les (Vysoká pri Morave, CHKO Záhorie)
 • Horný les (Vysoká pri Morave, CHKO Záhorie)
 • Kršlenica (Plavecký Mikuláš, CHKO Malé Karpaty)
 • Pohanská (Plavecké Podhradie, CHKO Malé Karpaty)
 • Roštún (Plavecké Podhradie, CHKO Malé Karpaty)
 • Zelienka (CHKO Záhorie)

Prírodné rezervácie
 • Bezedné (Plavecký Štvrtok)
 • Bogdalický vŕšok (Suchohrad, CHKO Záhorie)
 • Kamenec (Plavecký Peter, CHKO Malé Karpaty)
 • Nové Pole (Plavecký Mikuláš)
 • Pod Pajštúnom (Borinka, Stupava, CHKO Malé Karpaty)
 • Šmolzie (Suchohrad, CHKO Záhorie)
 • Vysoká (Rohožník, Kuchyňa, CHKO Malé Karpaty)

Chránený areál
 • Bukovina (Plavecký Mikuláš, CHKO Malé Karpaty)
 • Starý rybník (Malé Leváre)
 

Šport a rekreácia

Ranče: Banarka, Ranč u indiánky, Abeland

Golf:
Eurovalley Golf Park, Golf Club Pegas

Rybolov:
www.srzzahorie.sk

Rieka Morava – splav

Cyklistické trasy