Pamiatky

Múzeum Michala Tillnera v Malackách

Mestské múzeum v Malackách bolo založené v roku 1975 z podnetu akademického maliara Michala Tillnera a bolo umiestnené v zrekonštruovanom objekte vodného mlyna. V roku 1993 bola otvorená nová expozícia a múzeum nesie názov Múzeum Michala Tillnera v Malackách. V roku 2000 na základe reštitúcie budovy bolo múzeum vysťahované a zbierky uložené v depozitári až do 18. februára 2006, kedy bola otvorená nová expozícia v budove Mestského centra kultúry na Záhoráckej ulici.
Zbierkové predmety sú vo väčšine etnografické, v menšej miere umelecké predmety a archiválie. Múzeum zameriava svoju činnosť na rozširovanie zbierkového fondu, propagáciu, organizovanie prednášok, besied, výstavnú, výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť. Múzeum spravuje aj fond archiválií od J. V. Trebišovského.

V úvode expozície je obrazová a textová dokumentácia k histórii plaveckého panstva, mesta Malaciek, remeslá, kultúra a život v meste koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Centrom expozície je Záhorácka izba. Záhorácka izba ako súčasť ľudového bývania v minulosti obsahovala zariadenie, ktoré pochádzalo z rúk dedinských stolárov. Predmety zariadenia tohto interiéru sa vyznačovali účelnosťou, ale i krásou tvaru, rezby či maľby. Svedčia o tom staré stoly, rohové lavice, postele, kolísky i množstvo maľovaných truhlíc, ktoré boli pýchou a často jediným bohatstvom nevesty. Neoddeliteľnou súčasťou zariadenia bola ľudová maľovaná keramika.
Prevládajúcim spôsobom obživy obyvateľov Záhoria do konca 19. storočia bolo poľnohospodárstvo. Vystavené predmety potrebné k výrobe a spracovaniu poľnohospodárskych produktov boli bežným vybavením každej domácnosti. Sú to predmety dennej potreby pripomínajúce prostredie domova na dedine. Boli zhotovované v domácnostiach, náročnejšie vyrábali špecializovaní remeselníci.

Pod múzeum patrí aj vysunutá expozícia - Krypty pod františkánskym kostolom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Adresa: Záhorácka ulica 1919, 901 01 Malacky

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 12. 00h, 13.00 - 17.00 h

Vstupné do múzea:
dospelý - 3 €
dieťa - 2 €
víkendové min. skupinové vstupné 10 €

Akceptujeme platné členské preukazy Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky.

Kaštieľ

Pálffyovský kaštieľ v Malackách je kultúrno-historická pamiatka celoslovenského významu zaevidovaná v súpise pamiatok. Počas svojej existencie bol sídlom šľachtického rodu, františkánskym internátom, vojenským skladom i nemocnicou. Od roku 2007 patrí kaštieľ mestu, ktoré sa podieľa na jeho rekonštrukcii a možnosti ďalšieho využitia. V rámci projektu Paltour bola zrekonštruovaná ľavá časť predného krídla, kde vznikli výstavné a seminárne miestnosti. So sponzorskou pomocou bola zrekonštruovaná studňa na nádvorí, vstupná brána, podbránie a schodisko s krištáľovými lustrami. V zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa sa nachádza Pálfiovská izba s dobovým nábytkom. Návštevníci si taktiež môžu prezrieť stálu výstavu fotografií dokumentujúcich rekonštrukciu kaštieľa. Vo výstavných priestoroch sa konajú rôzne výstavy.
Kaštieľ je obklopený pôvodným anglickým parkom, ktorého časť sa dodnes zachovala.
V súčasnosti kaštieľ spravuje Mestské centrum kultúry Malacky.

V prípade záujmu o komerčné využitie priestorov kaštieľa (len zrekonštruované priestory výstavných miestností), fotografovanie a pod., kontaktujte Mestské centrum kultúry Malacky na tel. 034 772 21 10, alebo mailom: riaditel@mckmalacky.sk, info@mckmalacky.sk .

Otváracia doba: 

máj - jún

pondelok - piatok: Prehliadky  pre vopred nahlásené skupiny (min. 1 dni vopred). Prehliadky v anglickom alebo nemeckom jazyku si je nutné rezervovať minimálne 3 dni vopred. Prehliadky si môžete zarezervovať v čase od 9.00 h do 17.00 h.
sobota - nedeľa: 13.00 - 17.00 h


júl - september

utorok - piatok: 9.00 - 12.00 h a 13.00 - 17.00 h

sobota - nedeľa: 13.00 - 17.00 h


Prehliadky v anglickom alebo nemeckom jazyku si je nutné rezervovať minimálne 3 dni vopred.

Prehliadky si môžete zarezervovať počas pracovných dní v čase od 9.00 h do 17.00 h.

Adresa: Zámocká ul. 18, 901 01 Malacky

Kontakt:
Múzeum Michala Tillnera: tel. 034 772 21 10, e-mail: muzeum@mckmalacky.sk
Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky: tel. 0911 922 055, e-mail: info@tikmalacky.sk

Vstupné na prehliadku kaštieľa s výkladom:
dospelí - 4,00 €
deti od 6r., študenti, dôchodci, ZŤP - 3,00 €
*organizované školské skupiny (MŠ, ZŠ) - 3,00 € (pedagóg zdarma)
Prehliadka parku so sprievodcom - 2,00 €

Mimo sezónu cez víkendové dni je minimálne skupinové vstupné 20,00 €.

Kostol Najsvätejšej Trojice

Farský kostol na Dolnom konci je jednou z najstarších zachovaných stavieb v Malackách. Bol postavený protestantmi za výraznej podpory zemepánov Balašovcov.

Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom bola postavená v rokoch 1574 - 1580 v renesančnom slohu. V roku 1672 bola reštaurovaná veža v neskoro-renesančnom slohu. V priebehu 18. storočia bol exteriér aj interiér kostola zbarokizovaný.

Zo sakrálnych výtvarných pamiatok interiéru k najhodnotnejším patrí kazateľnica z druhej polovice 17. storočia. Pôvodný hlavný oltár pochádzal z roku 1755. V strede oltára sa nachádza maľovaný obraz Najsvätejšej Trojice. Kostol má dva bočné oltáre. Oltár Lurdskej Panny Márie a oltár Božského srdca Ježišovho.

Pod kostolom sa nachádza krypta, ktorá nebola vybudovaná pod loďou kostola, ale pod sakristiou. V tejto krypte bol pochovaný iba jeden kňaz Pavol Brankovič.

Adresa: Záhorácka ul., 901 01 Malacky
Tel.: + 421 34 381 19 09 - Rímsko-katolícky farský úrad
Web: www.malacky.fara.sk

Františkánsky kláštor a kostol

Sakrálny komplex tvorený kláštorom, kostolom ohraničený múrom so štyrmi baštami, sa označuje ako Čierny kláštor. Pôvodná farba kostola bola tmavopopolavá, resp. čierna. Pôvodne bol osamotený na kraji Malaciek. Po roku 1874 začali pribúdať okolité stavby, obkolesujúce kláštorný múr. Na mieste dnešného kostola a kláštora stál kedysi zrejme vodný hrad, neskôr prestavaný na lovecký kaštieľ, chránený múrom. Patril zemepanskému rodu Balassovcov. V polovici 17. storočia nový zemepán Pavol IV. Pálffy nechal prestavať tento objekt na kláštor. Povolal sem rád františkánov. Úlohou františkánov bolo zabezpečiť rekatolizáciu vtedy prevažne evanjelického panstva a šíriť vzdelanosť. Kláštor mal vlastnú školu. Gymnázium, ktoré tu pôsobilo v prvej polovici 20. storočia, patrilo medzi najvýznamnejšie školy v Československu. V kláštore vznikla rozsiahla zbierka kníh, medzi nimi aj vzácne latinské prvotlače z 15. storočia. V súčastnosti ja v objekte nachádza Spojená škola sv. Františka Assiského.
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Do obdobia založenia kláštora spadá aj založenie kostola spojeného s kláštorom chodbami a chórom. Chrám tvorí baroková chrámová loď s bočnými kaplnkami, zakončená vpredu svätyňou. Vzadu je chrámová loď zakončená chórom. V strede kostola na stene vpravo je kazateľnica. Pod kazateľnicou je vchod do Kaplnky Bolestnej Panny Márie a Márie Magdelény.
Za ňou sa nachádza kaplnka Svätých schodov. Sväté schody sú kópiou jeruzalemských schodov, po ktorých išiel Kristus k Pilátovi. Po schodoch na ľavom schodisku sa vystupuje na pamäť umučenia Krista kľačiačky.
Vzadu na ľavej strane kostola je vchod do Loretánskej kaplnky. V strede je Lurdská kaplnka a vedľa nej Boží hrob – architektonicky hodnotný objekt vytvorený podľa jeruzalemského originálu. Vpredu sa nachádza “pálffyovská kaplnka”. Skvostnou pamiatkou v kostole je barokový hlavný oltár Nepoškvrneného počatia Panny Márie zo začiatku 18. storočia. V chrámovej lodi sa nachádzajú ďalšie tri oltáre.
Na ľavej strane svätyne sa nachádza epitaf (náhrobok) palatína Mikuláša V. Pálffyho z roku 1741. Steny chrámu boli pôvodne iba vybielené bez dekorácií a malieb. Dnešnú podobu dostali steny chrámu vďaka maľbám z roku 1928.
Pod chrámovou loďou a kaplnkami na ľavej strane sú po celej dĺžke kostola rozsiahle podzemné pohrebiská – krypty. Sú v nich pochované štyri desiatky významných členov pálffyovského rodu, františkáni a bohatší obyvatelia mesta a okolia. Celkovo našlo v kryptách odpočinok približne 200 ľudí, ktorí tu boli pochovaní od 17. do 19. storočia. Súčasťou pohrebiska je aj pálffyovská pohrebná kaplnka, ktorá bola do polovice 19. storočia bočnou kaplnkou kostola – kaplnkou svätej Anny. Neskôr bola prebudovaná na pohrebisko a následne prepojená
schodmi s kryptami v podzemí.

Adresa: Kláštorné námestie 3, 901 01 Malacky
Tel.: + 421 34 381 19 09 - Rímsko-katolícky farský úrad
Web: www.new.malacky.fara.sk

Kaplnka Svätých schodov

Kaplnka Svätých schodov bola postavená na príkaz Pavla Pálfiho spolu s kláštorom. Celý komplex pozostáva z dvoch schodísk oddelených stenou a prepojených hornou plošinou. Schodov je dvadsaťsedem a sú v nich uložené relikvie svätých Detéria, Valentína a Blaženy (Beatrix). Po schodoch vľavo sa vystupuje nahor kolenačky. Pri tejto pobožnosti sa odriekajú modlitby a každý schod sa pred vstupom naň z úcty k relikviám pobozká. Po schodoch vpravo sa schádza nadol vzpriamene, nie sú v nich žiadne relikvie. Pravé schodisko nebolo v kaplnke vždy. Bolo postavené až pri veľkej rekonštrukcii tejto kaplnky v rokoch 1902 - 1903. Vybudovaním druhého schodiska vznikla hore plošina, cez ktorú sa dá prechádzať z jedného schodiska do druhého. Na plošine sa nachádzajú dva oltáre. Ľavý tvorí kríž s Ukrižovaným a sochami Panny Márie a svätého Jána po bokoch kríža. Pravý tvorí socha bičovaného a tŕním korunovaného Krista. Tento oltár má názov Ecce homo – Ajhľa, človek.
Alojzom Veselým bol zamurovaný pri veľkej rekonštrukcii vchod do kaplnky z dvora a v kaplnke bol zakrytý novým oltárom. Aby bola kaplnka prístupná aj z nádvoria kostola, bol do nej prerazený nový vchod. Kaplnka Svätých schodov má veľkú návštevnosť aj vďaka odpustkom, ktoré tu môžu veriaci získať. Po prvýkrát bola možnosť získania plnomocných odpustkov Svätým schodom udelená pápežom Inocentom XI.. Predstavený kláštora Metod Gazdík sa postaral, aby sa tu dali získavať odpustky až dodnes. Pápež Pius IX. potvrdil odpustky, o ktoré žiadal Metod Gazdík „na večné časy“.
Kaplnka Svätých schodov je otvorená denne pred a v čase konania omše od 6.30 h do 19.30 h (omše začínajú Po-So: o 7.00 h a 18.30 h; Ne: o 7.00, 9.00, 11.30 a 18.30 h). V prípade záujmu o návštevu v inom čase, treba kontaktovať farský úrad.Adresa: Kláštorné námestie 3, 901 01 Malacky
Tel.: + 421 34 381 19 09 - Rímsko-katolícky farský úrad
Web: www.malacky.fara.sk

Krypty

Jedinečnou turistickou atraktivitou Malaciek sú podzemné krypty pod starým františkánskym Kostolom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ku ktorému prilieha františkánsky kláštor. Pod chrámovou loďou a kaplnkami na ľavej strane sú po celej dĺžke kostola rozsiahle podzemné pohrebiská. Sú v nich pochované štyri desiatky významných členov pálffyovského rodu, františkáni a bohatší obyvatelia mesta a okolia. Celkovo našlo v kryptách odpočinok približne 200 ľudí, ktorí tu boli pochovaní od 17. do 19. storočia. Súčasťou pohrebiska je aj pálffyovská pohrebná kaplnka, ktorá bola do polovice 19. storočia bočnou kaplnkou kostola – kaplnkou svätej Anny.
Krypty počas komunizmu chátrali, v roku 1992, sem niekoľkokrát vnikli miestni okultisti, ktorí prastaré pohrebisko znesvätili. Dnes sú tajuplné podzemné priestory zrekonštruované a spoločne so vstupnou kaplnkou predstavujú jedinečnú múzejnú expozíciu, ktorá slúži ako lapidárium historických sôch z mesta Malacky je doplnená zaujímavým dokumentačným materiálom.

Krvácajúce srdce
Pôvodne sa v kryptách nachádzalo aj srdce palatína Pavla IV- zakladateľa kláštora, ktorý za zásluhy v boji proti Turkom bol poctený tým, že mohol byť pochovaný v Dóme sv. Pavol IV chcel, aby jeho srdce bolo uložené v Malackách, pretože má k tomuto mestu blízky vzťah. On sám však v testamente napísal, že chce byť pochovaný v Bratislave v Dóme. Sv. Martina, kde má byť uložené jeho telo v kapucínskom habite a chce, aby srdce bolo vyňaté z tela a uložené vo Viedni u Kapucínov. V skutočnosti však po smrti Pavla IV bolo srdce dopravené do Malaciek, no nikto nevie prečo. Z písomných dokladov je zrejmé, že Pavlov syn Ján III. si želal, aby bol pochovaný pri svojom otcovi a svoje srdce chcel mať pri otcovom srdci v Malackách. Od konca 17. storočia tak boli v Malackách dve srdcia, pre ktoré boli spravené na začiatku 18. storočia strieborné schránky. Srdcu Pavla IV sa pripisovala zázračná moc, nakoľko vždy pred začiatkom vojnových konfliktov krvácalo. Vo františkánskej kronike sa nachádza zápis z roku 1716, podľa ktorého v tomto roku a niekoľko rokov predtým srdce krvácalo. Pisateľ hovorí, že to videl na vlastné oči. Z tohto vznikla legenda, že srdce krvácalo a malo krvácať, keď sa na Malacky blížili pohromy. Dokonca jedna verzia hovorí, že ak si Pálfiovci voči malackým františkánom neplnili povinnosti, vtedy začalo srdce krvácať. Aká je skutočnosť, nevieme. Podľa odborníkov tento úkaz je aj vedecky vysvetliteľný, lebo pri balzamovaní môže byť na niektorých miestach vrstvička tenšia a krv zvnútra si v istých okamihoch nájde cestičku von. Dnes poznáme iba zápis z roku 1830, ktorý uvádza, že srdcia boli dve a počas prestavby boli odvezené do tunajšieho kaštieľa, no naspäť sa vrátilo len jedno. Kde je srdce, prečo sa nevrátilo naspäť na pôvodné miesto, zostáva záhadou.

Krypty pod františkánskym kostolom je možné navštíviť po telefonickej alebo e-mailovej objednávke minimálne jeden deň vopred a našom potvrdení, alebo svoju návštevu ohláste v Turisticko - informačnej kancelárii, v čase otváracích hodín.

Vstupné do krýpt: dospelý - 3 €, dieťa - 2 €

Adresa: Kláštorné námestie 3, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 772 21 10
e-mail: muzeum@mckmalacky.sk

Synagóga

Malacká synagóga má bohatú históriu a vysokú architektonickú hodnotu. Nachádza sa v centre mesta a je jednou z jeho dominánt. Synagóga je postavená v maurskom slohu, zachovala sa bohatá ornamentálna štuka, ústredný prvok - archa i výklenok na uloženie zvitkov tóry. Pre svoju hodnotu bola synagóga zaradená do projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva.
História malackej židovskej náboženskej obce siaha podľa údajov do roku 1755, kedy bolo v Malackách desať Židov. Obec až po vzniku murovanej modlitebne (1838) dostala svojho rabína. Prvým bol Dr. Pissk. Po roku 1867 sa v Malackách nachádzal aj rabinát, pod ktorého správu patrilo svojho času najmenej sedem okolitých dedín. Synagóga je postavená v podľa projektu architekta Wilhelma Stiassneho. Pozemok pod budovou v Malackách venovala židovskej obci na stavbu synagógy majetná a významná rodina Spitzerovcov. Staviteľom synagógy v Malackách bol významný pálfiovský staviteľ János Terebessy.
Pôvodnú synagógu však v noci z 18. na 19. júla 1889 zasiahol požiar (podľa viedenských novín Die Welt z roku 1900 to vraj bolo od priameho zásahu stavby bleskom). Stavba úplne vyhorela, no Simon a Cecília Spitzerovci zafinancovali výstavbu nového židovského chrámu pričom si opäť zvolili za architekta Wilhelma Stiassneho. Za rok vznikla nová (súčasná) synagóga. K základným znakom malackej synagógy, ako vlastne mnohých synagóg, patria dve mojžišské tabule (dosky) Zákona s hebrejským textom (desatoro Božích prikázaní). Dosky sa nachádzajú nad vchodom do synagógy nad hornou strešnou rímsou predného priečelia. Dochované farebné riešenie fasády bolo v kombinácii tmavej tehlovej a tlmenej oranžovej farby s orientálnymi motívmi, čo spolu s horizontálnymi pásmi a ornamentmi nad oblúkmi okien dotvára charakter maurskej architektúry. Synagóga ma v interiéri zachovaný ústredný prvok „archu“ vo východnej stene. V pôvodom stave sa nachádza aj výklenok na uloženie zvitkov tóry. Ďalšími zachovanými prvkami sú predsieň, mužská modlitebňa a ženská galéria.
Pred synagógou sa nachádzal malý dvor s oplotením, ktorý je dnes viditeľný len v náznakoch. Má zachovanú predsieň, mužskú modlitebňu a ženskú galériu.
Ešte v roku 1940 bolo v Malackách evidovaných 291 Židov. Konferencia z Wannsee v januári 1942 ukončila posledné nádeje, keď boli stanovené limity deportovaných Židov do koncentračných táborov. Tí čo prežili tábory alebo prečkali úspešne vojnu vďaka niektorým obyvateľom Malaciek, však radšej odchádzali do Palestíny. Vzťahy medzi ľuďmi boli poznačené i antisemitizmom za Slovenského štátu. Po roku 1945 bola synagóga využívaná na svetské účely, v 50. rokoch 20. storočia predala Židovská náboženská obec synagógu v Malackách štátu.

Od 80. rokov 20. storočia je budova využívaná na kultúrno-spoločenské účely. V súčasnosti tam má vysunuté sídlo s koncertnou sieňou a výtvarným ateliérom Základná umelecká škola v Malackách.

Synagóga je prístupná so sprievodcom, prehliadku si môžete objednať v Základnej umeleckej škole, osobne alebo na: riaditelka@zusmalacky.sk alebo na tel. čísle 034/772 22 86.
Prehliadku nahláste, prosím, aspoň deň vopred.

Adresa: Na brehu 2, 901 01 Malacky